حریق در سوپر مارکت

در مورخه ۵ تیر ماه در ساعت۹/۵۴ مغاز ه سو پر مارکتی در بلوار پارک واقع در خیابان زرینی دچار حریق شد نیروهای آتش نشان بلادرنگ در محل مستقر شدندو با بریدن قفل درب وقطع برق با استفاده از آب اقدام به اطفاءحریق نمودند. حضور به موقع آتش نشانان در محل از پیشروی آتش در مراحل اولیه از بروز خسارت واسیب جدی جلوگیری نمود.علت حادثه اتصال برق سیم شارزر وآدابتور کارتخوان می باشد.در این حادثه خوشبختانه به جز شکسته شدن شیشه ویترین وچند بسته کیسه نایلونی فریزر مورد خسارت دیگری یافت نشد.