حریق در باغ

20150609155220728در ساعت ۱۹/۱۵ دقیقه روز ۲۹ خرداد حریقی در باغ انگور در روستای مهر آباد رخ داد .نیروهای آتش نشان از واحد ۳٫ایستگاه شهرک بلادرنگ به محل اعزام وپس از رسیدن بوسیله آب تحت فشار پمپ اقدام به اطفاحریق نمودند.لازم به ذکر است ورود به موقع اتش نشانان در محل باعث شد به غیر از یکی دو درخت ، بقیه درختان میوه از آتش در امان بمانند.