حادثه در کوه گرمه

;صبح روز جمعه ۶مرداد ماه همزمان با پا یان تمرین روزانه تیم کوهنوردی سازمان اتش نشانی،فردی در کوه به صورت بیهوش پیدا شد که با هماهنگی با مرکز ۱۲۵ وهمیاری هلال احمر،کمکهای اولیه انجام وپس از بهتر شدن حال فرد،توسط امدادگران اتش نشانی از کوه پایین اورده شد.IMG_1951