توصیه هایی برای پیشگیری از سوختگی

–         وسایل برقی دارای سیم های خراب و معیوب و بدون پوشش محافظ را در دسترس کودکان قرار ندهید و هر چه سریعتر برای تعویض این سیستم ها اقدام کنید.

–         هنگام خودرون غذاها و نوشیدنی های داغ به ویژه هنگام حین خوراندن آنها به کودکان احتیاط کنید.

–         به کودکان در مورد وسایل خطرناک و مواد اشتعال زا و دور شدن از محیط های خطرزا هشدارهای لازم را بدهید.

–         ظروف محتوی آب جوش ، روغن و مواد داغ را در بالای سطح زمین و در محل مستحکم و دور از دسترس کودکان قرار دهید و آنها را در ظروف مقاوم و دارای سطوح خارجی غیر لغزنده بریزید.

–         در زمان بروز آتش سوزی برای خاموش کردن آتش روی اشیاء یا افرادی که گرفتار شعله های آتش شده اند آب سرد بریزید و در صورتی که وسعت آتش زیاد نسیت روی آن افراد یااشیاء را با پتو و یا پوشش دیگر بپوشانید.

–         هنگام کشیدن سیگار آن را به صورت روشن یا نیمه خاموش روی زمین و یا در مجاورت اجسام اشتعال زا نیندازید و ضمناً آن را به صورت کامل خاموش کنید .

–         خاموش کننده آتش نشانی را در منازل ، کارخانه ها ، خودروها و سایر اماکن قرار دهید.

–         از افراد در معرض خطر و آسیب پذیر از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان، معلولان ذهنی ، و جسمی، بیماران مبتلا به غش و صرع و افراد معتاد  مراقبت های لازم را بعمل آورید و آنها را از محیط های خطرناک دور نگه دارید.

–         در مراسم چهارشنبه سوری سال نکات ایمنی را در مورد چگونگی استفاده درست از وسایل آتش  بازی رعایت کنید.

–         از بخاری ها و اجاق هایی استفاده کنید که سطح خارجی آنها با لایه عایق پوشیده باشد.

–         سیم های برق و لوله کشی گاز را هر چند وقت یکبار از نظر نقص فنی بررسی کنید.

–         از وسایل نفت سوز و گاز سوز استاندارد استفاده کنید و آنها را بالاتر از سطح زمین و دور از وزش باد قرار دهید.

–         از قرار دادن مواد وسایل آتش زا در کنار بخاری و اجاق گاز خودداری کنید.

–         از پوشیدن لباس های گشاد و بلند و تولید شده از موادی که قابلیت اشتعال سریع دارند هنگام آشپزی و کار با وسایل آتش زا بپرهیزید.

–         قبل از قرار گرفتن زیر دوش آب گرم از داغ نبودن آب آن اطمینان حاصل کنید.