تلاش جهت رفع مشکلات موجود جهت ایمن سازی بازار سنتی ملایر

در مورخه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۹۸ راس ساعت ۱۲/۰۰ طی هماهنگی های لازم از سوی ریاست محترم سازمان اتش نشانی ملایر با دیگر دستگا های ذیربط در خصوص ایمن سازی بازار سنتی ملایر از جمله دادستان محترم ،فرماندار محترم ویژه، شهردار محترم، ستاد بحران ، اداره میراث فرهنگی، اصناف ، سازمان آب، اداره برق،و دیگر مسئولین ذیربط دعوت بعمل آمد که طی بازدید میدانی از بازار سنتی ملایر به نقاط ضعف ایمن سازی موضوع پرداخته شد و مقرر گردید که در روزهای آتی نسبت به موضوع ها ی بازدید شده در فرمانداری ویژه ملایر طی نشست و تشکیل جلسه به رفع آنها جهت امداد رسانی سریع  در مواقع بحرانی و لزوم هر کدام از دستگا ها به تفکیک اقدام کنند .

IMG_9235 IMG_9238 IMG_9241 IMG_9243 IMG_9246 IMG_9247 IMG_9248 IMG_9249