تلاش بی وقفه سرخ پوشان آتش نشانی جهت نجات جان و اموال شهروندان در خصوص بارش باران

در مورخه یازدهم فروردین ماه ۹۸ در پی ادامه بی وقفه و تلاش پرسنل همیشه در صحنه سازمان اتش نشانی در ساعات اولیه بعداظهر عملیات آماده باش و امداد رسانی جهت آبکشی از منازل و اماکن تجاری شهروندان عزیز ادامه داشته و تا کنون که ساعت ۳/۰۰صبح میباشد باز هم کلیه پرسنل سازمان مذکور یکی از افتخارات خود می داند که در حال امداد رسانی و نجات جان و اموال شهروندان می باشد و تا کنون بیش از ۳۰ مورد آبکشی موفقیت آمیز در سطح شهر در نقاط مختلف داشته و سازمان این آمادگی را دارد تا هر لحظه توسط شما شهروندان با سامانه ۱۲۵ جهت امداد رسانی تماس حاصل نمایید در اسرع وقت به یاری شما بشتابند .

IMG_8806 IMG_8807 IMG_8808 IMG_8811 IMG_8797 IMG_8798 IMG_8800 IMG_8805 IMG_8803 IMG_8816 IMG_8820 IMG_8814 IMG_8821 IMG_8826 IMG_8827