تقدیر و تشکر خانواده محترم مراد زاده از پرسنل آتش نشانی ملایر

شغل آتش نشانی به عنوان یکی از مقدس‌ترین شغل‌ها نام برده می‌شود چرا که افراد شاغل در این حرفه با نجات یک زندگی سروکار دارند و در این راه از جان و دل مایه می‌گذارند.کسانی که وارد این حرفه سخت و پرمخاطره می‌شوند تمام سختی‌ها و خطرات آن را پذیرفته و با جان و دل در این مسیر قدم می‌گذارند و با لحظات تلخ و شیرینی که در عملیات‌ها با آن مواجه می‌شود زندگی می‌کنند.از اینرو تقدیر و تشکر خانواده محترم مراد زاده از کارکنان شیفت ۲ مرکزی سازمان آتش نشانی ملایر بابت زحمات و اقدامات سریع و هوشمندانه جهت رهاسازی فرزندشان از سانحه اسانسور که از قسمت دو پا مابین کابین و دیوار محبوس شده بود  حرکتی شایسته و قابل تقدیر می باشد .