تصادف پراید و سمند در محور ملایر بروجرد و مجروح شدن ۲ نفر

IMG_1007 IMG_1009مورخه۹۴/۱۱/۱۱ راس ساعت ۲۰/۵۵ توسط تماس مردمی با سامانه۱۲۵ اطلاع داده شد تصادفی رخ داده و افراد داخل خودرو گیر کرده اند که بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام که به محض رسیدن و ایمن سازی محل حادثه با تجهیزات مناسب اقدام به خارج کردن افراد گیر کرده داخل کرده و توسط ۱۱۵ به بیمارستان ملایر اعزام شدند.