تصادف خودروی پژو و وانت بار و به دنبال آن برخورد تریلی با هر دو خودرو تصادفی و فوت و مجروح شدن چند نفر

تصویر(۱۱۰۴)تصویر(۱۱۰۵)تصویر(۱۱۱۱)مورخه۹۴/۰۹/۲۹ راس ساعت۰۷/۴۰ صبح طی تماس مردمی مبنی بر ۳ دستگاه خودروی وانت, پژو و تریلی که علت تصادف خودروی تریلی تصادف دو خودروی پژو و وانت بار بوده ,بلافاصله یک اکیپ از امدادگران سازمان به محل حادثه اعزام و به محض ورود به محل حادثه و ایمن سازی محل بوسیله تجهیزات لازم اقدام به خارج کردن افراد گیر کرده در داخل خودرو نموده که افراد مجروح بلافاصله توسط عوامل۱۱۵ به بیمارستان ملایر اعزام گردیدند متاسفانه یک نفر از مجروحین پس از اعزام به بیمارستان فوت نمود.کارشناسان انحراف به چپ و سرعت زیاد خودروی وانت بار را علت حادثه عنوان کرده اند.