تصادف تریلی با پراید و برخورد آن با تیر برق

در مورخه نوزدهم دیماه ۹۷ راس ساعت ۹/۴۵ طی تماس تلفنی که با مرکز سامانه ۱۲۵ حاصل شد مبنی بر تصادف خودروی سنگین تریلی با سواری پراید در میدان استقلال روبروی ترمینال تهران ، که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل مورد نظر اعزام و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی و جهت جلوگیری از انفجار ابتداء سر باطری و برق خودروی پراید را قطع و با برسی محل نشت بنزین با استفاده از خاک موجود در محل و داشتن کپسول پودر و گاز توسط آتش نشانان مانع از بروز خطر انفجار در محل تصادف شدند که در این خصوص دو تن از سر نشینهای خودروی پراید مصدوم شدند که جهت مداوا با هماهنگی نیروهای ۱۱۵ به یکی از بیمارستانهای شهر انتقال داده شد علیهذا علت حادثه توسط کارشناسان سازمان و عوامل راهنمایی و رانندگی در دست برسی می باشد .

IMG_1067 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1077 IMG_1079 IMG_1070