تصادف بین تریلی و پراید در بلوار خلیج فارس

IMG_1331IMG_1341
مورخه۹۳/۱۱/۲۸ راس ساعت ۱۴/۴۳ اطلاع داده شد که تصادفی بین دو دستگاه تریلی و پراید رخ داده که بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام گردیدند که پس حاضر شدن در محل با امن نمودن محل به ایستگاه بازگشتند.خوشبختانه تلفاتی در این حادثه وجود نداشت.