بی احتیاطی راننده اتوبوس و مجروح شدن وی در هنگام انجام کار

1419406068_503090_955مورخه۹۴/۱۱/۰۲ راس ساعت ۱۳/۲۲ طی تماس مردمی با آتش نشانی مبنی بر گیر نمودن فردی در زیز اتوبوس بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام گردیدند که پس از حاضر شدن در محل مشاهده گردید راننده اتوبوس با زدن جک برای تعمیر خودرو به زیر اتوبوس رفته که به دلیل عدم  رعایت موارد ایمنی جک وزن خودرو را تحمل نکرده و اتوبوس به روی راننده افتاده است که بلافاصله امدادگران فرد را با تجهیزات مناسب خارج و به بیمارستان انتقال دادند.