بیلان هفتگی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ملایر از بیست لغایت بیست و هفتم مهر ماه ۹۸

بیلان هفتگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر از تاریخ بیست مهر ماه لغایت بیست و هفتم مهر ماه ۹۸ در حوزه درون شهری و برون شهری به شرح ذیل گزارش و اعلام میشود.

۱- مهار حیوانات وحشی           چهار مورد

۲-حفاظت و ایمنی                  یازده مورد

۳-محبوس شدن افراد              پنج مورد

۴-حریق کارگاه                       دو مورد

۵-حریق باکس زباله                سه مورد

۶-سوانح خودرویی                 سه مورد

۷- آبکش از منازل و اماکن تجاری     دو مورد

۸-حریق در مخروبه                دو مورد

۹- حریق تجاری                   دو مورد

۱۰-علف های هرز               چهار مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر