بیلان هفته چهارم آذر ۹۸

بیلان کاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر در هفته چهارم آذر ماه ۹۸ بشرح ذیل اعلام و گزارش می گردد.

۱- امداد نجات                             شش مورد

۲- حریق مسکونی                       دو مورد

۳- حریق تجاری                          یک مورد

۴- حریق باکس زباله                   سه مورد

۵- تست جعبه فایر باکس            سه مورد

۶- تامین امنیت                        دو مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر