بیلان هفته دوم آبانماه ۹۸

بیلان هفتگی سازمان آـش نشانی و خدمات ایمنی ملایر از تاریخ یازدهم لغایت هیجدهم آبانماه ۹۸ در حوزه درون شهری و برون شهری به شرح ذیل گزارش و اعلام میگردد.

۱- حریق مسکونی              سه مورد

۲- حفاظت و ایمنی              دو مورد

۳- مانور پدافند غیر عامل          دو مورد

۴- حریق علفهای هرز            چهار مورد

۵- گیر کردن اعضای بدن         دو مورد

۶- امداد رسانی اسانسور       دو مورد

۷- حریق ضایعات                  سه مورد

۸- محبوس شدن حیوانات        دو مورد

۹- حریق سیلندر گاز             دو مورد