برگزاری کلاس آموزشی کار در ارتفاع

 

به منظور بالا بردن سطح آمدادگی پرسنل آتش نشانی کلاس دو روزه کار در ارتفاع صعود و فرود باطناب به مربیگری آقای هومن فرزانه از اساتید مجرب این رشته تشکیل شد