برگزاری تست سالیانه آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی ملایر در سال ۱۴۰۰

در مورخه۲۹/۳۰/۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در سه روز متوالی طی سنوات قبل سازمان مذکور جهت آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی خود در سالن ورزشی و فرهنگی سازمان و در پیست دو میدانی استادیوم تختی ملایر زیر نظر ناظر ایستگاه های سه گانه آقای امیر رضایی و مدیر روابط عمومی سازمان هاشم سلیمانی برگزار گردید که لازم به ذکر است در این میان با در نظر گرفتن و رعایت پروتکل بهداشتی با نظارت اعضای محترم هیئت مدیره و سرپرست سازمان برگزار گردید و در پایان از کلیه پرسنل محترم اداره ورزش و جوانان ملایر مخصوصا جناب مهندس سپهری که نهایت همکاری لازم را در این خصوص  نمودند کمال تشکرو قدر دانی را می نماییم.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

IMG_6543 IMG_6545 IMG_6579 IMG_6573 IMG_6556 IMG_6555 IMG_6553 IMG_6549 IMG_6546 IMG_6590 IMG_6646 IMG_6663 IMG_6675 IMG_6679 IMG_6688 IMG_6702