برخورد خودروی پژو با درخت در خیابان اراک

7atimg_9039مورخه۹۴/۰۱/۰۸ راس یاعت۲/۱۲ اطلاع داده شد که خودرویی پس از خارج شدن میسر خود با درخت حاشیه خیابان به شدت برخورد کرده است که امدادگران سازمان اتش نشانی فرد گیر کرده را از داخل خودرو خارج و به بیمارستان منتقل نمودند متاسفانه تقریبا خودرو خسارت زیادی دیده و خوشبختانه فرد مجروح مشکل چندانی نداشت.