بازدید دکتر رضایی و تعدادی از اعضای شورای شهر از آموزش تشک نجات در سازمان

IMG_8559IMG_8570IMG_8571IMG_8627IMG_8665IMG_8672IMG_8699مورخه ۹۳/۰۱/۲۹ کلیه پرسنل عملیاتی سازمان در کنار مربی حاضر به تمرین و یادگیری از تشک نجات پرداختند که تعدادی از نیروهای عملیاتی سازمان پس از آموزش بصورت داوطلب از ارتفاع بر روی تشک پریدند جناب آقای دکتر رضایی شهردار محترم نیز در مراسم حاضر شدند واز نزدیک شاهد آموزش بودند سپس تعدادی از اعضای شورای شهر که مهندس احمدی؛مهندس نوروزی؛دکتر زنگنه؛مهندس هاشمی در سازمان حاضر گردیدند پس از آموزش آقای جوادی مدیر عامل سازمان ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم از اقای دکتر رضایی دعوت کرده تا صحبت های خود را با  پرسنل انجام دهند که دکتر رضایی ضمن تشکر از زحمات پرسنل خواستار تلاش بیشتر در سال اقتصاد و فرهنگ  و مدیریت جهادی شد تا بتوانیم هر چه بهتر به خدمات رسانی و یاری  همشهریان بشتابیم در ادامه هر کدام از اعضای شورای شهر محترم لحظاتی به صحبت با پرسنل و قدردانی از پرسنل سازمان پرداختند.