بازدید از مراکز فروش تجهیزات آتش نشانی

طی چند روز گذشته سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ملایر توانست از سه مرکز فروش و شارژ کپسول های آتش نشانی بازدید به عمل آورد. طی این بازدید که توسط کارشناس سازمان صورت پذیرفت نکات ذیل بررسی  و به فروشندگان اطلاعات لازم وتذکرات داده شد:

۱)کنترل کیفیت مواد اولیه شارژ کپسولهای پودر وگاز وco2

۲)کنترل وتایید تجهیزات ووسایل شارژ کپسول ها

۳) تاکید بر روی آموزش فروشندگان و درخواست مدرک آموزش ایمنی واطفاء از آنها

۴)کنترل کالاهای موجود در مغازه ها وتایید استاندارد آنها

۵)تذکر و تاکید به  فروشندگان جهت فراهم کردن دستگاه وتجهیزات تست استاتیک کپسول ها

۶) بررسی تجهیزات سیستم های اطفاء حریق از جمله سیستم های فایر باکس

۷)تذکر به فروشندگان بابت ارائه خدمت مطلوب به مشتریان

۸)بررسی استاندارد مساحت مغازه وکارگاه شارژ کپسولها