بارش رحمت الهی و نفوذ آن به منازل و اماکن تجاری بدلیل شدت بارش

در مورخه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ طی تماسهای مکرر که توسط همشهریان عزیز به مرکز ۱۲۵ آتش نشانی  شد مبنی بر شدت بارش رحمت الهی که سریعا اکیپ عملیاتی و امداد آتش نشانی در نقاط مختلف شهر به تعداد ۲۵ فقره ابکشی از منازل و اماکن تجاری مشغول که با موفقیت به اتمام رساندند.image_2018_05_10-11_12_54_297_tgzIMG_3939 IMG_3943