انفجار در منزل مسکونی به دلیل نشت گاز شهری

IMG_0036 IMG_0041مورخه۹۴/۱۲/۰۲ راس ساعت ۴/۱۶ صبح توسط اطلاع مردمی به ۱۲۵ مبنی بر انفجار منزل مسکونی بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام گردیدند که محض رسیدن به بررسی محل حادثه اقدام  کرده که متاسفانه یک نفر در منزل مسکونی به خاطر موج انفجار شوکه شده گردیده بود که به بیمارستان انتقال گردید همچنین همکاران گاز منزل مسکونی را از ورودی منزل قطع نمودند خسارت به منزل مسکونی نیز تقریبا زیاد بوده است.