انجام مانور سازمان آتش نشانی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در سطح شهر

IMG_9713IMG_9745IMG_0451IMG_0420مورخه ۹۴/۰۸/۰۶ راس ساعت ۹/۰۰ صبح مانور جهت آمادگی نیروها و همزمان با هفته پدافند غیر عامل مانور در سطح شهر و همچنین در جایگاه پمپ بنزین با همکاری شرکت نفت انجام گردید.