انجام مانور درون سازمانی کلیه پرسنل عملیاتی به منظور آمادگی بیشتر در ایام چهارشنبه سوری و ایام نوروز۹۴

IMG_1601IMG_1603IMG_1609IMG_1600مورخه ۹۳/۱۲/۲۳ با فراخوانی کلیه پرسنل عملیاتی یک مانور جهت آمادگی بیشتر پرسنل عملیات سازمان انجام گردید و بعد از مانور نقاط قوت و ضعف عملیات بررسی و نکات مهم توسط مدیر عامل سازمان تذکر داده شد.این مانور درون سازمانی کلیه پرسنل عملیاتی به منظور آمادگی بیشتر در ایام چهارشنبه سوری و ایام نوروز۹۴ برگزار گردید.