افزایش چشمگیر حریق های کشت گندم و بیشه درختان

20150609155220728 imagesdownload 62b2a60e-c73d-4603-b248-db6b14c10082طی اعلام ستاد ۱۲۵ آتش نشانی متاسفانه حجم حریق های کشت گندم و بیشه درختان افزایش چشم گیری داشته که در برخی از روزها سازمان حدود۱۰فقره حریق سنگین مواجه میشود و نیروی بسیار فراوانی از بخش عملیات سازمان گرفته میشود و همین امر باعث میشود خدمات رسانی به همشهریان عزیز با مشکل مواجه شود لذا در این راستا از کلیه مردم عزیز خواهشمند است که با رعایت مسایل ایمنی از اینگونه حریق ها جلوگیری گردد به اعلام کارشناسان سازمان ۹۰%حریق ها به دلیل سهل انگاری به دلیل پرتاب سیگار و روشن نمودن اتش و رها کردن آن عنوان گردیده است در این راستا از بخشداران و دهیاران محترم خواهشمند است با اطلاع رسانی به مردم و کشاورزان عزیز تا حدود زیادی از آتش سوزی ها توسط خود مردم عزیز جلوگیری گردد.