اعزام تیم امداد جهت باز کردن درب بسته و مواجهه شدن با فردی که چند روز از فوت ایشان گذشته بود

1419406068_503090_955مورخه۹۴/۱۰/۲۵ راس ساعت ۱۰/۴۰ صبح اطلاع داده شد که بوی بسیار بدی از منزل مسکونی ساکنان محل را آزار میدهد که امدادگران به محل اعزام شدند و پس از باز نمودن درب محل موردنظر متاسفانه مشاهده گردید فردی فوت گردیده و بوی بد از جسد وی که حداقل چند روز از فوت ایشان میگذرد باعث آزار ساکنان محل گردیده است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد