اصول ایمنی در کوهنوردی

کشور ایران با داشتن کوه های سر به فلک کشیده از استعدادهای خدادادی برای ورزش کوهنوردی برخوردار است.
امروزه ورزش کوهنوردی به عنوان یک ورزش رسمی مورد توجه جوانان است اما هنگام کوهنوردی همیشه خطر در کمین است.
برای این که کوهنوردان و سایر اقشار مختلف مردم که برای استفاده از هوای پاک کوهستان به این مناطق عزیمت می کنند صعود خوب و موفق داشته باشند لازم است توصیه های ایمنی زیر را رعایت کنند.
۱) به خاطر داشته باشید کوهنوردی با پیاده روی و تپه نوردی تفاوت داشته و صرفا یک تفریح نیست بلکه یک ورزش کاملا جدی و تکنیکی ولی توام با تفریح است.
۲) وسایل و تجهیزات و البسه مناسب و استاندارد که متکی به سال ها تجربه عملی طراحی شده اند تهیه کنید و کاربرد صحیح و فنی آن ها را فرا گیرید.
۳) هیچ گاه تنها اقدام به انجام این ورزش نکنید و همیشه به طور گروهی اقدام به کوهنوردی کنید کمتر کسی است که در زمان کوهنوردی به نحوی احتیاج به کمک پیدا نکند.
۴) اصول کوهنوردی را از پایه فراگیرید و همیشه با راهنمایی و ارشاد یک مربی یا کوهنورد اقدام کنید.
۵) غفلت در مورد کسب اطلاعات هواشناسی از مراجع صلاحیت دار و یا متکی به تجارب شخصی عواقب بدی به بار آورده است.
۶) با توجه به مسیر فاصله، مدت و نوع کوهنوردی، آذوقه، آب و پوشش کافی، وسایل کمک های اولیه و ابزار متناسب به همراه خود داشته باشید.
۷) در کوهنوردی هیچ گاه در مقام مسابقه و قهرمان بازی و کارهای نمایشی بر نیایید.
۸) در فصل زمستان احتیاط بیشتری کرده و متناسب با فصل، البسه، تجهیزات و امکانات تدافعی همراه داشته باشید.
۹) یکنواخت و با ریتم حرکت کنید.
۱۰) از بردن وسایل کمک های اولیه به خصوص در مورد شکستگی استخوان، گزیدگی جانوران و زخم و پارگی پوست و مسکن ها و یک کتاب کمک های اولیه غفلت نکنید.
۱۱) مواظب ریزش کوه، لغزندگی راه ها و سقوط سنگ به خصوص در فصول بارندگی باشید.