استقبال گرم پرسنل سازمان آتش نشانی ملایر از نو نهالان و دانش آموزان دبستان پسرانه غیر انتفاعی مهر پارسا

در مورخه بیست و یکم آبانماه ۹۷ راس ساعت یازده صبح تعدادی از نونهالان پیش دبستانی و دانش آموزان مقطع ابتدایی  دبستان پسرانه غیر انتفاعی مهر پارسا جهت آموزش و آشنایی با موارد ایمنی و وسایل و تجهیزات آتش نشانی با مراجعه حضوری در سازمان ذکر شده حاضر و ضمن خوشامد گویی توسط پرسنل سازمان توسط کار شناس محترم سازمان شروع به آموزش ابتدایی و آشنا نمودن بچه ها با خودروها و وسایل آتش نشانی پرداختند و ابراز نمودند که هنگام بروز حوادث همانند آتش و دیگر موارد مربوط به امداد نجات چه نوع عکس العملی داشته باشند و همچنین خاطر نشان نمودند که نحوه شماره گیری و یاد گرفتن آدرس منزل جهت تماس با سامانه ۱۲۵ چگونه میباشد .

IMG_7203 - Copy IMG_7204 - Copy IMG_7206 - Copy IMG_7210 IMG_7214 IMG_7219 IMG_7222 IMG_7241 IMG_7196 - Copy