احریق سه قطعه باغ انگوری

در تاریخهای دوازدهم وپانزدهم  خردادماه سال جاری سه قطعه باغ در ادرسهای متفاوت دچار حریق شدند که نیروهای اتش نشانی توانستند بوسیله اب اقدام به خاموش نمودن انها نمایند.اولین اتش سوزی روبروی بهشت هاجر رخ داد،دومین  حریق  ابتدای روستای نمازگاه بعد از دور برگردان وسومیت اتفاق محور ملایر  توره جنب خانه سالمندان رخ داد.