آموزش و آشنایی با موارد ایمنی به دانش آموزان یکی ازمدرسه ابتدایی غیر انتفاعی

در مورخه بیستم بهمن ماه ۹۸ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح طی درخواست و هماهنگی های لازم که از طرف مدیر محترم یکی از مدارس غیر انتفاعی سطح شهر با روابط عمومی سازمان آتش نشانی صورت گرفت بازدیدی توسط دانش آموزان در ایستگاه مرکزی سازمان مربوطه صورت گرفت و طی این بازدید توسط کارشناس سازمان مربوطه در خصوص موارد ایمنی و توصیه هایی که میبایست در منازل و اماکن عمومی باید رعایت نمود تا شاهد حوادث از قبیل ایجاد حریق و امداد نجات نگرددند بازگو شد و ابراز نمودنند که اگر چنانچه رخ داد بتوانند چگونه با آن برخورد نمود بدون اینکه اتفاق وخیمی رخ دهد و در پایان سازمان آتش نشانی آمادگیهای لازم را دارد تا در اسرع وقت طی درخواست مدیران عزیز مدارس جهت ارائه آموزش و ارتقاء سطح دانش آشنایی با حریق در سازمان و یا در مدراس بپردازند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر.

image_2020_2_9-10_52_14_974_yOs - Copy - Copy image_2020_2_9-10_52_24_447_USN - Copy image_2020_2_9-10_52_33_976_QmI - Copy image_2020_2_9-10_52_49_409_mry - Copy image_2020_2_9-10_53_13_511_Qpb - Copy image_2020_2_9-10_53_41_835_d2Q - Copy image_2020_2_9-10_53_51_7_6ev - Copy