آموزش موارد ایمنی به مدرسه ابتدایی پسرانه شهید مدنی

در مورخه بیست و پنجم فروردین ماه ۹۸ را س ساعت ۱۱/۰۰ صبح طی هماهنگی قبلی که مدیر مدرسه شهید مدنی با کارشناسان سازمان آتش نشانی ملایر بعمل آمده در یوم جاری با حضور کارشناسان سازمان فوق در مدرسه شهید مدنی اقدام به آموزش همگانی ایمنی و نحوه برخورد هنگام بروز خطر به دانش اموزان داده شد و از آنها خواسته شد که در هنگام خطر با خونسردی با سامانه ۱۲۵ تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت آتش نشانان و امدادگران به یاری آنها در محل حاضر شوند.

IMG_9081 IMG_9083 - Copy IMG_9086 - Copy IMG_9091 - Copy IMG_9092