آموزش جهت چهارشنبه سوری ایمن به دانش آموزان و والدین محترم دبستان سیف الدوله (۳)

در مورخه بیست ویکم اسفند ماه ۹۷ راس ساعت ۹ صبح طی هماهنگی های بعمل آمده ما بین سازمان آتش نشانی ملایر و مدیر محترم دبستان سیف الدوله ۳ و والدین دانش آموزان دبستان فوق توسط کارشناسان سازمان مربوطه جهت آموزش و پیشگیری های لازم  جهت خطرات برگزاری  مراسم چهارشنبه سوری و ایمنی در منزل را در جمع کلیه حاضرین خاطر نشان کرد و ابراز نمودند که در هنگام برگزاری این مراسم نهایت سعی و تلاش خود را جهت کنترل فرزندان خود باشند و از ایجاد آتش در هر مکان و نگهداری مواد محترقه خوداری نمایند  در پایان از کلیه دانش آموزان عزیز درخواست شد که جهت داشتن شب چهارشنبه سوری سالم و بدون خطر به توصیه های کارشناسان سازمان توجه نمایند و در پایان سازمان آتش نشانی ملایر پیشاپیش سالی بدون خطر را برای تمامی هموطنان و همشهری های عزیزمان آرزو می کند.

image_2019_3_12-11_59_0_70_Cks image_2019_3_12-11_59_0_70_yDD image_2019_3_12-11_59_0_85_gEn image_2019_3_12-11_59_0_85_i5G