آموزش تئوری و عملی ایمنی حریق در جایگاه پست برق واقع در جاده اراک نرسیده به بهشت هاجر

طی هماهنگی روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر واحد آموزش و پیشگیری با اداره برق شهرستان ملایر به میزبانی اداره برق جهت آموزش تئوری و عملی در جایگاه پست برق به آدرس ذکر شده بالا توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی مبنی بر ایمنی حریق به مدت چهار ساعت با شرکت نماینده های محترم آتش نشانی نهاوند ، تویسرکان،صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایرimage_2019_9_18-12_31_56_313_sok image_2019_9_18-12_32_2_192_G8r image_2019_9_18-12_34_6_151_E9n image_2019_9_18-12_38_13_699_PYQ