آماده باش کامل نیروهای عملیاتی و امدادرسانی سازمان اتش نشانی ملایر

در مورخه یازدهم فروردین ماه ۹۸ طی گزارش و اطلاع رسانی سازمان هوا شناسی ملایر مبنی بر بارش شدید باران در یوم جاری و در این خصوص ریاست محترم سازمان آتش نشانی طی دستور و فراخوان به کلیه پرسنل  آماده باش  کامل داده شد و دراین خصوص با حضور پر رنگ شهردار محترم و ریاست سازمان مذکور کلیه پرسنل را به چند تیم تقسیم و به نقاط پر خطر و مورد نیازی که از طرف شهروندان عزیز توسط ۱۲۵ تماس داشته و نیاز به امداد رسانی یا آبکشی از منازلشان بوده اعزام  و به دلیل حضور به موقع نیروهای امداد رسان سازمان آتش نشانی به شهروندان در زمینه های مختلف خوشبختانه تا کنون به هیچ منزل مسکونی یا اماکن تجاری صدمه ای وارد نشده است که تا کنون نیروهای مذکور بیش از بیست مورد امداد رسانی درون شهری و برون شهری داشته اند ، ریاست سازمان از شهرونان عزیز درخواست نمودن که به محض اینکه احساس خطر یا اینکه مشاهده نمودند که آب باران به منازلشان در حال نفوذ می باشد با خونسردی با سامانه ۱۲۵ تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت همکاران عزیز را جهت یاری به شما به محل اعزام نماییم.

IMG_8780 - Copy - Copy IMG_8781 - Copy - Copy IMG_8784 - Copy IMG_8785 - Copy IMG_8786 - Copy IMG_8787 IMG_8788 IMG_8789 IMG_8778 IMG_8779 - Copy - Copy IMG_8777 - Copy IMG_8733 - Copy - CopyIMG_8777 - Copy IMG_8733 - Copy - Copy