آتش سوزی مغازه ای در میدان طالقانی به دلیل نگهداری بنزین و پر نمودن کپسول lpg

1_635441191047806372_sمورخه۹۳/۰۹/۳۰راس ساعت ۱۵/۱۵ در مغازه بنزین فروشی به دلیل نگهداری غیرمجاز حریقی خطرناک و با گسترش بالا رخ داده که بلافاصله دو دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام و در یک عملیات خطرناک و همچنین با خود گذشتگی آتش نشانان حریق اطفاء گردید.در صورتی که اگر آتش نشانان به موقع در محل حاضر نمی گردیدند احتمال یک فاجعه در محل حریق حتمی به نظر میرسید.کارشناسان سازمان علت را بی احتیاطی مالک به دلیل نگهداری بنزین و همچنین روشن نمودن آتش در نزدیکی آن اعلام نموده اند.