آتش سوزی در منزل مسکونی واقع در شهرک ولی عصر

مورخه۹۳/۱۱/۲۵ راس ساعت ۹/۳۱ طی اعلام مردمی مبنی بر آتش سوزی در مغازه مواد غذایی بلافاصله یک اکیپ آتش  نشانان به محل حادثه اعزام گردیده و به محض رسیدن به محل حادثه با قطع نمودن برق و گاز حریق به وسیله آب و ابزار مناسب اطفاء گردید.کارشناسان علت حریق را تشت گاز اعلام نمودند.متاسفانه خسارت زیادی به مالک وارد شده است.