آتش سوزی در منزل مسکونی در جاده سلامت مسکن مهر

مورخه۹۳/۱۱/۱۵ راس ساعت ۱۷/۰۰اطلاع داده شد که منزل مسکونی دچار حریق شده که بلافاصله یک خودرو با اکیپ آتش نشانان به محل اعزام و بوسیله یک حلقه شلنگ محتوی آب حریق اطفاء گردید.کارشناسان علت حریق را بی احتیاطی مالک در جوشکاری داخل منزل مسکونی اعلام نموده اند متاسفانه خسارت مالی زیادی به مالک وارد گردیده است.