آتش سوزی در مغازه ساندویچی کمربندی بروجرد

مورخه ۹ فروردین / ۱۳۹۳ راس ساعت ۱۱/۳۸یک باب مغازه ساندویچی در کمربندی بروجرد دچار حریق گردیده  که بلافاصله نیروی اتش نشانی با تجهیزات کامل به محل حرکت وبه محض رسیدن سریعا حریق را اطفاء نمودند که متاسفانه خسارت زیادی به مالک وارد گردیده است به گفته کارشناسان علت حریق نشت گاز از سیلندرگاز ال پی جی  مورد استفاده در مغازه بوده است

images (18)