آتش سوزی در خودروی نیسان با بار کاه گندم

IMG_2212 IMG_2211مورخه۹۴/۰۴/۰۸ راس ساعت۱۴/۳۲ طی تماس مردمی با ستاد ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی خودروی نیسان بلافاصله اکیپ آتش نشانان به محل اعزام و به محض رسیدن متوجه شدن که کاه گندم که در خودرو بارگیری بوده دچار حریق و سپس به خودرو انتقال پیدا نموده است. که آتش نشانان بوسیله تجهیزات مناسب حریق را اطفا نموده و موارد ایمنی ضمن انجام به افراد حاضر در محل ارائه گردید کارشناسان علت حریق را بی احتیاطی مالک و پرتاب سیگار به خارج خودرو و هدایت ته سیگار بوسیله باد به بار خودرو اعلام نموده اند.