Tag Archives: چرا بستن کمربند ایمنی الزامی است

چرا بستن کمربند ایمنی الزامی است؟

وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد می‌کند: در ۲ صدم ثانیه: سپر در هم می‌شکند. اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل می‌کند. در ۴ صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر ۲ تن به جلو پرتاب می‌شوند. در ۵ صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروی ۲ تنی با …

ادامه مطلب