Tag Archives: رعایت نکات ایمنی در مقابل آتش سوزیها و حوادث گاز

رعایت نکات ایمنی در مقابل آتش سوزیها و حوادث گاز

هر گاه در فضای بسته بوی گاز استشمام کردید باید نکات زیر را رعایت کنید : اگر در حال کشیدن سیگار هستید آنرا خاموش کنید . برای روشن کردن فضا از کبریت استاده نکنید . هیچگاه کلید برق را خاموش یا روشن نکنید . در صورت بیرون بودن فیوز برق از محل نشت گاز آن را قطع کنید . شیرگاز …

ادامه مطلب