Tag Archives: خروج از منزل در زمان آتش سوزی

خروج از منزل در زمان آتش سوزی

همه اعضای خانواده باید در مراحل تهیه نقشه فرار از آتش سوزی دخالت داشته باشند . حتی کودکان خردسال !! نکاتی که در طرح فرار از خانه در هنگام بروز حادثه می‌بایست به آن توجه کرد  : – خانه را بگردید و دو راه فرار برای هر اتاق تعیین کنید، البته با اطمینان از اینکه  هر یک از این خروجی ها در دسترس …

ادامه مطلب