Tag Archives: اصول ایمنی و حفاظتی در مدارس

اصول ایمنی و حفاظتی در مدارس

الف- وضع ساختمان: ۱-       استفاده از ساختمانهای معمولی ومسکونی برای احداث مدرسه و عدم رعایت شرایط ایمنی و تامین راه فرار کودکان موجب می شود که در صورت بروز حوادثی از قبیل زلزله- اتش سوزی . بارندگیهای شدید- مخاطرات جبران ناپذیری برای کودکان فراهم سازد. ۲-       ساختمان مدارس مخصوصا دبستانها باید یک طبقه بوده و علاوه بر راه خروجی که از کلاسها …

ادامه مطلب