حضور آتش نشانان ملایر جهت تامین امنیت جشنواره غذا به نفع بیماران سرطانی ۲ تیر ماه ۱۴۰۲