آخرین مطالب سایت

ایستگاه شماره ۲

 

این ایستگاه مجهز به دو خودروی نجات بنز ۱۹۲۱ با تجهیزات کامل بوده و در سه شیفت کاری که هر شیفت ۶ پرسنل آماده به خدمت می باشد و جمعاً ۱۸ پرسنل در ایستگاه مستقر می باشند.

 

آدرس: میدان آزادگان، بلوار شهدای ۱۵ خرداد

تلفن تماس مستقیم با ایستگاه: ۰۸۱۳۲۲۲۳۳۳۳ – ۰۸۱۳۲۲۴۴۴۴۴

 

  • شیفت ۱
  • شیفت ۲
  • شیفت ۳

فرمانده شیفت:
– محمد بشیر گنبدی

رانندگان:
– بهرام رشیدی
– محسن جعفری

آتش نشانان:
– محمد بشیر گنبدی
– ابراهیم صفایی
– امید جلالی
– اردشیر بهرادنیا

فرمانده شیفت:
– عباس سلیمانی اصل

رانندگان:
– علی حیدر نظری
– عباس سلیمانی اصل

آتش نشانان:
– علی حیدر بختیاری
– فرهاد غیاثوند
– وحید رحمتی
– ابراهیم رضایی

فرمانده شیفت:
– مجید رحمتی

رانندگان:
– مرتضی غیاثوند
– مجید رحمتی

آتش نشانان:
-علی سلیمی
– داود مرادزندی
– جواد غیاثوند
– احمد غفاری