گیر کردن خانم پ-ر در آسانسور مجتمع تجاری امین

مورخه۹۳/۰۱/۱۰ راس ساعت ۱۲/۳۴ دقیقه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی خبر داده شده که خانمی در آسانسور گیر کرده و بلافاصله  امدادگران سازمان با خودروی امدادو نجات  به محل اعزام شده و پس از رسیدن سریعا  با استفاده از تجهیزات موجود فرد حادثه دیده را خارج نموده و تحویل نیروهای اورژانس مستقر در محل داده شد .متاسفانه بر اثر این حادثه خانم مصدوم گردیده که پس از اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل گردید . کارشناسان سازمان علت حادثه را نقص  فنی در  اسانسور اعلام نمودند .1