گیر کردن انگشتر در دست

در مورخه یکم مهر ماه ۹۸ راس ساعت ۰۰/۵۰دقیقه طی حضور یکی از شهروندان به مرکز و ایستگاه عملیاتی شماره یک شهری مبنی بر ورم کردن انگشت دست و اذیت و آزار آن بدلیل گیر کردن انگشتر در دست و تقاضای امداد رسانی  نیروهای امدادی سازمان با رعایت اصول ایمنی و با در اختیار داشتن ابزار و آلات و دستگاه انگشتر بر مشغول برش انگشتر از دست فرد مراجعه کننده شدند که این اقدام بدون اینکه به انگشت وی صدمه ای وارد شود با موفقیت صورت گرفت .