گیر افتادن دو فرد در داخل آسانسور به دلیل قطع برق

مورخه۹۳/۰۲/۰۶ راس ساعت ۱۹/۲۸ اطلاع داده شد دو فقره گیر افتادن دو فرد مختلف در دو منطقه همزمان به دلیل قطع برق  رخ داده که بلافاصله نیروی امدادی سازمان به محل اعزام و رها سازی انجام گردید.خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید.