گرفتن مار خطرناک و بریدن انگشتر فردی در مراجعه حضوری به سازمان

7atimg_9039مورخه۹۴/۰۱/۲۰ سازمان اتش نشانی ملایر در دو امداد جداگانه و در عملیات اول در مراجعه حضوری فردی که انگشتر وی در انگشت ایشان گیر کرده که امدادگران سازمان با تجهیزات مناسب و احتیاط کامل انگشتر را بریده و خارج نمودند و همچنین ماری که در روستای میرفتاح در منزل مسکونی جان ساکنان منزل را تهدید میکرد با ابزار مناسب به دام امدادگران سازمان افتاد و در طبیعت رها گردید.