کشف جسد جوان حدودا ۱۵ ساله در جنگل های پارک سیفیه ملایر

با تماس تلفنی شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی ملایر اطلاع داده شد مبنی بر رویت یک نفر که از درخت توسط طناب آویزان شده ، که بدون فوت وقت اکیپ امدادگران آتش نشانی با تجهیزات کامل به محل اعلام شده اعزام و به محض رسیدن مشاهده گردید که یک نفر جوان حدودا ۱۵ ساله توسط طناب از درخت آویزان می باشد که با وسیله چاقو طناب را بریده و فرد جوان را از درخت آزاد نموده و توسط عوامل ۱۱۵ حاضر در محل معاینه و پس از معاینات پزشکی  و تایید فوت از طرف عوامل ۱۱۵ ،جسد را جهت سیر مراحل و تشریفات قانونی داخل کاور مخصوص حمل جسد گذاشته و تحویل نیروهای بهشت هاجرجهت انتقال به  سرد خانه  داده شد . علت هنوز مشخص نشده و توسط کارشناسان عوامل قضایی در دست برسی می باشد . که در پایان پس از تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط امدادگران آتش نشانی به ایستگاه مربوطه بازگشتند .
WhatsApp Image 2022-05-05 at 9.55.47 PM WhatsApp Image 2022-05-05 at 9.55.48 PM